Giới thiệu

Nguyen Phi Van

Nguyễn Phi Vân

BẰNG CẤP:
- Tốt nghiệp MBA tại Úc
- Tốt nghiệp ngành quản trị nhà hàng khách sạn tại Úc
- Tốt nghiệp khoá đạo diễn phim HD tại Ý

CHỨC VỊ HIỆN TẠI:
- Chủ tịch HĐQT – công ty Retail & Franchise Asia
- Thành viên sáng lập & điều hành – công ty World Franchise Associates
- Chủ tịch hội đồng cố vấn - Saigon Innovation Hub
- Cố vấn & Mentor - German Accelerator South East Asia

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC:
- Giám đốc phát triển khu vực châu Á - công ty Hotel Club
- Giám đốc marketing quốc tế - châu Á, Trung đông, châu Phi, & Đông Âu, Gloria Jean's Coffees International
- Giám đốc điều hành khu vực châu Á - Gloria Jean's Coffees International
- Trưởng phòng dự án đặc biệt & phát triển toàn cầu - Retail Foods Group

GIẢI THƯỞNG:
- Top 100 Global Retail Minds - Top 100 nhân vật ngành bán lẻ toàn cầu, do tổ chức bán lẻ thế giới trao tặng năm 2017
- Lãnh đạo xuất sắc ngành bán lẻ khu vực châu Á do Tổ chức bán lẻ châu Á trao tặng năm 2015
- Giải thưởng xuất sắc ngành nhà hàng khách sạn do Phòng thương mại Úc trao tặng năm 2009
- Giải thưởng chiến lược thâm nhập thị trường xuất sắc do Gloria Jean's Coffees International trao tặng năm 2008
- Giải thưởng đối tác nhượng quyền xuất sắc do Gloria Jean's Coffees trao tặng năm 2008

THÀNH VIÊN TỔ CHỨC:

Thành viên hội đồng cố vấn tổ chức CMO - Chief Marketing Officer Council, khu vực châu Á Thái Bình Dương www.cmocouncil.org

Chủ tịch chi nhánh Việt nam của ARFF – ASEAN Retail-Chains Franchise Federation www.afes.asia


Thông tin văn phòng công ty Retail & Franchise Asia

Lầu 9, 68 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Developed by: Digicomms.net