WORLD FRANCHISE ASSOCIATES

Website
ScrollDown

WORLD FRANCHISE ASSOCIATES

World Franchise Associates – khu vực Đông Nam Á là công ty cổ phần đại diện cho World Franchise Associates toàn cầu tại khu vực Đông Nam Á.

 

Hoạt động chính:

  • Phát triển nhượng quyền cho các thương hiệu quốc tế vào khu vực Đông Nam Á và phát triển nhượng quyền quốc tế cho các thương hiệu Đông Nam Á
  • Kết nối nhà đầu tư và doanh nghiệp nhượng quyền
  • Tổ chức hội thảo, hội chợ, sự kiện chuyên về nhượng quyền
  • Tư vấn nhượng quyền cho đối tác nhận quyền và doanh nghiệp nhượng quyền

Văn phòng

No.28, Ground floor, Persiaran Jubilee, 55200, Kuala Lumpur, Malaysia

Developed by: Digicomms.net