German Accelerator South East Asia

Website
ScrollDown

German Accelerator South East Asia

German Accelerator South East Asia là chương trình tăng tốc 5 tháng hỗ trợ các công ty khởi nghiệp của Đức từ các lĩnh vực liên quan đến công nghệ thâm nhập vào thị trường Đông Nam Á và phát triển chúng thành các liên doanh được quốc tế công nhận và thành công.

Văn phòng

-

Developed by: Digicomms.net