Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam

GIỚI THIỆU

Đây là chương trình cộng đồng do Nguyễn Phi Vân khởi xướng, 100% miễn phí cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, với mục tiêu hỗ trợ xây dựng thương hiệu và mô hình nhượng quyền Made-In-Vietnam từ các ngành kinh tế chủ đạo của Việt Nam như nông nghiệp, dệt may, da giày, ẩm thực, thủ công mỹ nghệ, đồ gỗ, và công nghệ. Chương trình được triển khai dưới hình thức coaching theo nhóm và riêng cho từng doanh nghiệp trong vòng một năm kể từ khi doanh nghiệp được chọn tham gia chương trình. Kết quả mong muốn sau một năm tham gia chương trình là doanh nghiệp thay đổi được tư duy từ ngắn hạn sang dài hạn, tập trung xây dựng nội lực về quản trị hiệu quả, hiểu và xây dựng được mô hình bán lẻ và nhượng quyền là giá trị cao nhất trong chuỗi giá trị sản phẩm, xây dựng được nền tảng sáng tạo và định vị được thương hiệu bằng điểm khác biệt cơ bản của mô hình, hướng đến tiềm năng phát triển và cạnh tranh được tại thị trường Việt Nam cũng như xây dựng được bản đồ phát triển ra khu vực hoặc trên toàn thế giới.

XEM THÊM CHI TIẾT THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH TẠI ĐÂY

NHẬT KÝ HOẠT ĐỘNG MADE-IN-VIETNAM NHÓM 1

04/06/2016


Ngày đầu tiên của chương trình MIV1. 5 doanh nghiệp có mặt đầy đủ từ 8:30 sáng. Chúng tôi nói về những cam kết của chủ doanh nghiệp đối với tư duy dài hạn, viết ra những cam kết đó trong nhật ký của từng doanh nghiệp, và ghi rõ những cam kết về phát triển cộng đồng của từng doanh nghiệp theo yêu cầu được lựa chọn và tham dự chương trình. Trong cuộc sống cũng như trong kinh doanh, cam kết rất quan trọng...

XEM NHẬT KÝ MIV1NHẬT KÝ HOẠT ĐỘNG MADE-IN-VIETNAM NHÓM 2

XEM NHẬT KÝ MIV2Developed by: Digicomms.net