Báo Tuổi Trẻ – Câu chuyện thời gian kỳ 1 – Thời gian là tương lai

Nguyễn Phi Vân - 02/04/2010

Bài viết trên báo Tuổi Trẻ, tháng 4/2010, chủ đề Câu chuyện thời gian kỳ 1 – Thời gian là tương lai

Câu chuyện trong trục thời gian về quá khứ, hiện tại và tương lai. Các quốc gia đã tận dụng lợi thế thời gian để vươn tới tương lai bằng cách nào? Làm sao để không biến mình thành người “ở lại”?… Tuổi Trẻ giới thiệu loạt bài của một nữ doanh nhân người Việt – đang là giám đốc marketing toàn cầu cho một thương hiệu quốc tế.

Xem bài viết tại đây: http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/phong-su-ky-su/20100402/cau-chuyen-thoi-gian—ky-1-uae—thoi-gian-la-tuong-lai/371378.html


Developed by: Digicomms.net