Báo Tuổi Trẻ – Câu chuyện thời gian kỳ 3 – Cổ xưa trong hiện đại

Nguyễn Phi Vân - 04/04/2010

Bài viết trên báo Tuổi Trẻ, tháng 4/2010, chủ đề Câu chuyện thời gian kỳ 3 – Cổ xưa trong hiện đại

Nói đến người Thổ Nhĩ Kỳ, hình ảnh còn đọng lại trong tôi từ những năm làm ngành khách sạn là khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ đàn ông luôn luôn để ria mép và đàn bà luôn trùm khăn che mặt. Đáng nhớ nhất có lẽ là đôi mắt đậm màu thần thoại.

Xem bài viết tại đây: http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/phong-su-ky-su/20100404/cau-chuyen-thoi-gian—ky-3-co-xua-trong-hien-dai/371691.html


Developed by: Digicomms.net