Báo Tuổi Trẻ – Câu chuyện thời gian kỳ 5 – Chậm,tận hưởng kiểu Úc

Nguyễn Phi Vân - 05/04/2010

Bài viết trên báo Tuổi Trẻ, tháng 4/2010, chủ đề Câu chuyện thời gian kỳ 5 – Chậm,tận hưởng kiểu Úc.

Văn phòng họp vào một buổi sáng thứ hai. Do cần chuẩn bị cho buổi họp với công ty quảng cáo, tôi có mặt lúc 8g. Bãi xe vắng tanh, văn phòng đóng cửa im ắng, chưa một ai có mặt.

Xem bài viết tại đây: http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/phong-su-ky-su/20100406/cau-chuyen-thoi-gian—ky-cuoi-cham-tan-huong-kieu-uc/372003.html


Developed by: Digicomms.net