Báo Nhịp Cầu Đầu Tư – Toàn cầu hóa & những điều giản dị

Nguyễn Phi Vân - 01/12/2010

Bài viết trên báo Nhịp Cầu Đầu Tư, tháng 12/2010, chủ đề Toàn cầu hóa & những điều giản dị

Hãy cùng chuyên gia tư vấn thương hiệu Nguyễn Phi Vân đơn giản khái niệm toàn cầu hóa để tỉnh táo lập ra chiến lược kinh doanh phù hợp.

Xem bài viết tại đây: http://www.nhipcaudautu.vn/article.aspx?id=7413-toan-cau-hoa-&-nhung-dieu-gian-di


Developed by: Digicomms.net