Insight Vietnam - Tập 2 - Chân dung người tiêu dùng trẻ Việt Nam (1/3)

Phi Nguyen - 22/02/2011

Thế hệ trẻ có thể chia ra thành các phân khúc:
- Tuổi teen: 13-17 tuổi
- Thanh niên: 18-22 tuổi
- Người mới bắt đầu đi làm: 23-30 tuổi.
Tập này giúp bạn hiểu dược đặc điểm cũng như thói quen lựa chọn nhãn hiệu của từng phân khúc


Developed by: Digicomms.net