Insight Vietnam - Tập 2 - Chân dung người tiêu dùng trẻ Việt Nam (3/3)

Phi Nguyen - 22/02/2011

Đâu là điểm tương đồng và khác biệt giữa thế hệ trẻ tại thị trường Việt Nam và những thị trường khác? Có thể cùng lúc áp dụng chiến lược đồng nhất châu Á cho Việt Nam? Nên giao tiếp chú trọng vào 1 nhóm nhỏ hay để thu hút cả 3 nhóm thuộc GenV? Câu trả lời sẽ có trong tập này.


Developed by: Digicomms.net