Insight Vietnam - Tập 3 - Tổng quan thị trường truyền thông và quảng cáo tại Việt Nam (1/2)

Phi Nguyen - 09/03/2011

Làm cách nào bạn có thể phản ánh được khát vọng tuổi trẻ Việt Nam vào trong một quảng cáo? Nó sẽ được thực hiện như thế nào? Trình bày ra sao? Mang đến những cảm xúc gì? Phản ánh lối sống nào? Hãy cũng theo dõi cuộc trò chuyện với ông David Lester, Giám đốc Marketing Leo Burnett Việt Nam


Developed by: Digicomms.net