Insight Vietnam - Tập 3 - Tổng quan thị trường truyền thông và quảng cáo tại Việt Nam (2/2)

Phi Nguyen - 09/03/2011

Xu hướng toàn cầu là chuyển từ truyền thông truyền thống sang những cuộc đối thoại một-một, Việt Nam cũng không ngoại lệ. Hạy theo dõi cuộc thảo luận của chúng tôi về vấn đề này.


Developed by: Digicomms.net