Insight Vietnam - Tập 4 - Tổng quan tình hình kinh tế vĩ mô tại Việt Nam (1/2)

Phi Nguyen - 23/03/2011

Vì sao năm con mèo lại thích hợp với Việt Nam hơn năm con thỏ? Theo ông Konishi, đây là năm tạo đà Việt Nam vươn xa hơn trong tương lai.


Developed by: Digicomms.net