Insight Vietnam - Tập 5 - Những cơ hội và thách thức trong kinh doanh tại Việt Nam (2/2)

Phi Nguyen - 06/04/2011

Có phải Việt Nam là lựa chọn hàng đầu cho chiến lược Trung Quốc +1? Hay Việt Nam đang cạnh tranh với những thị trường khác trong khu vực? Hãy cùng xem nhận định của ông Tony.


Developed by: Digicomms.net