Insight Vietnam - Tập 6 - Tổng quan ngành bất động sản Việt Nam (1/2)

Phi Nguyen - 26/04/2011

Sau đợt lạm phát năm 2008, thị trường BĐS đang ở giai đoạn đóng băng. Liệu có tồn tại tăng trưởng trong ngành này và trong phân khúc nào?


Developed by: Digicomms.net