Insight Vietnam - Tập 6 - Tổng quan ngành bất động sản Việt Nam (2/2)

Phi Nguyen - 26/04/2011

Hợp đồng vô thời hạnh hay có thời hạn? Đâu là lựa chọn tối ưu cho người nước ngoài và các tập đoàn nước ngoài tại Việt Nam? Quy định pháp lý ảnh hưởng đến vấn đề này như thế nào? 


Developed by: Digicomms.net