Insight Vietnam - Tập 7 - Đầu tư của Liên Minh châu Âu tại Việt Nam (1/2)

Phi Nguyen - 03/05/2011

Việc EU tăng cường đầu tư vào VN là cơ hội đồng thời cũng là thách thức đối với những nhà đầu tư trong nước. Đây là quan điểm của ông Alain Cany, Chủ tịch Eurocham tại Việt Nam.


Developed by: Digicomms.net