Insight Vietnam - Tập 8 - Các vấn đề sở hữu trí tuệ và bản quyền thương mại tại Việt Nam (1/2)

Phi Nguyen - 17/05/2011

Làm thế nào để đăng ký bản quyền thương mại tại VN và làm thế nào để giải quyết các vấn đề đối với những tên thương hiệu đã đăng ký dưới tên công ty của bạn khi VN vẫn đang áp dụng nguyên tắc nộp đơn trước? Ông Chris Vale, MD tại Rouse sẽ chia sẽ hiểu biết của mình về vấn đề này.


Developed by: Digicomms.net