Insight Vietnam - Tập 9 - Đầu tư ngành du lịch (2/2)

Phi Nguyen - 02/06/2011

Năm 2010 được xem là năm thành công trong lĩnh vực du lịch. Với lượng khách đạt kỷ lục là 5 triệu khách nước ngoài, vượt xa số lượng khách dự kiến là 4.2 triệu lượt khách nước ngoài và 28 triệu lượt khách nội địa. Ngành du lịch chiếm 5% tổng thu nhập GDP cả nước và tạo công ăn việc làm cho 1,4 triệu người dân. Theo tổ chức du lịch quốc tế, Việt am xếp hạng 4 về phát triển du lịch toàn cầu. Trong bối cảnh đó, chượng trình xin chia sẻ cận cảnh về đầu tư ngành du lịch. Một trong những ngành đầu tư tại Việt Nam.


Developed by: Digicomms.net