Insight Vietnam - Tập 10 - Quy trình tư nhân hóa các doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam (1/2)

Phi Nguyen - 23/06/2011

Mặc dù đã đạt được mức tăng trưởng về kinh tế trung 7%/năm trong vòng hai thập kỷ qua. Tình hình kinh tế vĩ mô tại Việt Nam vẫn chưa thực sự ổn định do lạm phát cao, đồng tiền mất giá và thâm hụt ngân sách cũng như thương mại. Các nhà kinh tế học cho rằng vấn đề này một phần là do chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với các doanh nghiệp Nhà nước chưa hiệu quả. Hiện các doanh nghiệp này đang chiếm dụng 60% nợ tại các ngân hàng thương mại nhà nước và tổng 70% tổng ngân sách vay của nhà nước Việt Nam nhưng chỉ đóng góp 40% vào GDP của Việt Nam. Sau một loạt những sự kiện trên thị trường và nhằm giúp khán giả hiểu rõ hơn những cơ hội tương lai, chúng ta hãy gặp khách mời hôm nay, ông Jonathan Pincus - trưởng khoa kinh tế chương trình học bổng Fullbright, để bàn về vai trò của doanh nghiệp nhà nước và quá trình tư nhân hóa doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam


Developed by: Digicomms.net