Insight Vietnam - Tập 11 - Đầu tư vào giáo dục tại Việt Nam - Cơ hội & Thách thức (1/2)

Phi Nguyen - 28/06/2011

Giáo dục được xác định là lĩnh vực đầu tư hấp dẫn tại Việt Nam. Insight Vietnam sẽ cùng ông Nigel Russel, Hiệu trưởng hệ thống trường Australian International Scool Saigon, thảo luận về những cơ hội có được.


Developed by: Digicomms.net