Insight Vietnam - Tập 12 - Những thử thách về chuỗi cung ứng tại Việt Nam (2/2)

Phi Nguyen - 12/07/2011

Trong hai thập kỷ qua, Việt Nam đã gây ấn tượng rất tốt trên thế giới về tốc độ phát triển thị trường. Tốc độ phát triể này chủ yếu nhờ vào việc tăng năng suất lao động. Tuy nhiên, Việt  Nam vẫn còn tụt hậu so với nhiều thị trường, về cơ sở hạ tầng, sự phát triển chuỗi cung ứng và cơ cấu kinh tế


Developed by: Digicomms.net