Insight Vietnam - Tập 14 - Các xu hướng nhân sự tại Việt Nam (1/2)

Phi Nguyen - 09/08/2011

Song song với sự phát triển nhanh về kinh tế, lực lượng lao động Việt Nam cũng không ngừng phát triển. Tuy nhiên vẫn còn một khoảng cách khá lớn giữa cung và cầu đối với lao động có tay nghề. Điều này rõ ràng là một thử thách đối với các công ty đang hoạt động tại Việt Nam và đồng thời cũng là một vấn đề lớn đối với nhà đầu tư tương lai. Do đó chương trình muốn đưa ra các vấn đề chính, phân tích và đưa ra những giải pháp khả thi về chiến lược và kế hoạch nhân sự tại Việt Nam.


Developed by: Digicomms.net