Insight Vietnam - Tập 16, phần 1 - Chiến lược tiếp cận phân khúc thị trường trẻ: Việt Nam so với thế giới (1/2)

Phi Nguyen - 06/09/2011

Phân khúc người tiêu dùng trẻ dưới 20 tuổi chiếm tỷ lệ khoảng 35% tổng dân số châu Á và chiếm 15% tổng dân số thế giới. Rõ ràng đây là phân khúc người tiêu dùng cực kỳ quan trọng đối với các doanh nghiệp. Khi Việt Nam xếp thứ 6 về dân số trẻ tại châu Á, điều này có nghĩa như thế nào đối với chiến lược tiếp cận của doanh nghiệp? Liêu các doanh nghiệp có nên sử dụng các chiến lược tiếp cận theo kiểu quốc tế hay nên thiết kế một mô hình phù hợp với thị trường Việt Nam?


Developed by: Digicomms.net