Insight Vietnam - Tập 18, phần 1 - Triển vọng thị trường quỹ đầu tư cá nhân tại Việt Nam (1/2)

Phi Nguyen - 18/10/2011

Quỹ đầu tư cá nhân hiện nay vẫn là một động cơ quan trọng cho đẩy mạnh sự phát triển kinh tế tại Việt Nam. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cá nhân hiện đang có phần giảm tự tin đối với thị trường Việt Nam mặc dù vẫn còn cho rằng thị trường này có triển vọng. Sự giảm tự tin này từ phía các nhà đầu tư một phần là do các vấn đề kinh tế vĩ mô tại Việt Nam. Vậy thì câu hỏi chúng ta cần đặt ra là thị trường Việt Nam còn hấp dẫn đến mức nào? 


Developed by: Digicomms.net