Báo Doanh Nhân Sài gòn – Bảo vệ thương hiệu trong kinh doanh nhượng quyề

Phi Nguyễn - 05/04/2016

Bài viết trên Báo Doanh Nhân Sài gòn, tháng 09/2014, chủ đề Bảo vệ thương hiệu trong kinh doanh nhượng quyền

Dù kinh doanh bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ gì và áp dụng mô hình kinh doanh nào, thương hiệu (TH) luôn gắn liền với rủi ro. Riêng đối với mô hình kinh doanh nhượng quyền, do đặc thù chuyển nhượng quyền sử dụng TH và chuyển giao công nghệ cho đối tác nhận nhượng quyền độc quyền, khu vực hay thứ cấp, rủi ro cũng theo đó tăng lên.

Xem bài viết tại đây: http://www.doanhnhansaigon.vn/goc-nhin-quan-tri/bao-ve-thuong-hieu-trong-kinh-doanh-nhuong-quyen/1084145/


Developed by: Digicomms.net