SINH VIÊN TOÀN CẦU

Nguyễn Phi Vân - 24/05/2017

Viện công nghệ Massachusetts (MIT) - trường xếp hạng top 10 trên thế giới cùng 13 trường đại học khác của Mỹ bắt đầu thử nghiệm các chương trình học giành cho học vị cử nhân online. Điều đáng nói là tất cả các khoá học này đều FREE. Khi hoàn thành các khoá học này, nếu muốn được cấp chứng chỉ "đã hoàn thành khoá học", bạn có thể tham gia thi cuối khoá, đóng phí khoảng US$1.000 và nhận ngay chứng chỉ của các trường đại học danh tiếng. Chứng chỉ được gọi là MicroMasters - thạc sỹ mini. Nếu muốn lấy bằng chính thống, bạn có thể đăng ký tiếp tục vào trường.

Riêng đối với doanh nghiệp Việt Nam, những khoá học này vô cùng hữu ích vì khoá học ngắn hạn và chia theo chủ đề. Ví dụ chủ đề thử nghiệm đầu tiên của MIT là quản lý chuỗi cung ứng. Đây có thể nói là 1 chủ đề hữu ích nhất đối với các doanh nghiệp Việt muốn nâng cao năng lực quản lý của mình, nhất là khi có ý định vươn ra thế giới. Là người không có nền tảng về công nghệ hay "high-tech", tôi chọn học khoá Artificial Intelligence - Trí khôn nhân tạo để có thể hiểu rõ hơn về ngành AI và robotics - rô bốt là những ngành khổng lồ trong 10 năm tới.

Trong thế giới mà sự học cũng trở nên toàn cầu và dễ dàng như thế, ngồi ở Việt Nam lấy chứng chỉ MIT tại Mỹ, người Việt mình chắc cũng nên bắt đầu thay đổi tư duy và bắt đầu hành động như một CÔNG DÂN TOÀN CẦU.


23 Tháng 9 2016Developed by: Digicomms.net