Growth - Shift - Inspire

Nguyễn Phi Vân - 24/05/2017

Hôm qua, nói chuyện tại một hội nghị lớn tại Gold Coast, Australia và dự thính bài diễn thuyết của một diễn giả nổi tiếng của Úc, Matt Church. Anh nói về tương lai 2025 gói gọn trong 3 chữ. Share lại cho các bạn suy nghĩ nhé:

1. Growth - phát triển: doanh nghiệp của bạn sẽ không phát triển nếu bản thân bạn không phát triển. Thế giới tương lai thay đổi quá chóng mặt, và nếu bạn không tự mình xác định mình đang thiếu kỹ năng hay kiến thức gì, không tự mình đi tìm hiểu và học hỏi thì xem như bạn đã tự mình lùi vào quá khứ.

2. Shift - Thay đổi: khi một nửa số công việc trong 10-20 năm tới trên thế giới là những công việc chưa được đặt tên, điều duy nhất bạn có thể làm là thay đổi tư duy, bỏ qua những kiến thức cũ, bỏ hết những thông tin đã học để đón nhận những kiến thức mới một cách khách quan.

3. Inspire - Truyền cảm hứng: lãnh đạo của tương lai là Chief Energy Officer - Lãnh đạo truyền năng lượng. Nếu bạn không có hay không thể truyền năng lượng cho người khác để họ thay đổi và phát triển bản thân, cả tổ chức của bạn chẳng bao lâu sẽ thành dĩ vãng.

Growth - Shift - Inspire

27 Tháng 9 2016Developed by: Digicomms.net