top of page

Điều to lớn nhất bạn học được trong năm là gì?
I've learned to do my best and then let go. Just because you see doesn't mean others can see. Just because you know doesn't mean others need to know. I've learned to step back and let the universe take its own course.


Tôi học cách cố hết sức rồi buông bỏ. Điều bạn thấy không có nghĩa là người khác có thể thấy. Điều bạn biết không có nghĩa là người khác cần phải biết. Tôi học cách lùi lại để cho vũ trụ dẫn dắt khi cần.


Còn bạn? Điều to lớn nhất bạn học được trong năm là gì?

23 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Giác quan thứ 7

Commenti


bottom of page