top of page

21ST CENTURY EMPLOYEEGoogle nói rằng, người nhân viên thế hệ mới cần những thứ này.


1. An toàn về tâm lý: cảm thấy được làm việc trong môi trường chấp nhận rủi ro và ở đó, họ dám thể hiện cả điểm yếu của mình.


2. Tín nhiệm: cộng sự làm việc đúng deadline theo tiêu chuẩn luôn thể hiện xuất sắc của công ty.


3. Cơ cấu & nhận rõ vai trò: nhân viên có mục tiêu, kế hoạch, và vai trò rõ ràng.


4. Ý nghĩa: nhân viên cảm thấy công việc mình làm mang ý nghĩa quan trọng.


5. Tầm ảnh hưởng: nhân viên thấy công việc mình làm tạo ra tác động & thay đổi tích cực cho xã hội.

30 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Ngày hết hạn

Comments


bottom of page