top of page

NẾUNếu ta ở đây thì sao?

Nếu họ ở đây thì sao?

Có những góc đời rất khác

Có những phận người man mác

Niềm vui treo lơ lửng chốn vô thời


Phá Tam Giang

15/04/2019

20 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

VỀ 

DÙ SAO THÌ

Comments


bottom of page