NẾUNếu ta ở đây thì sao?

Nếu họ ở đây thì sao?

Có những góc đời rất khác

Có những phận người man mác

Niềm vui treo lơ lửng chốn vô thời


Phá Tam Giang

15/04/2019

12 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

TẾT 4.0

XÓM