HIỂUCó khi biết Chưa bao giờ là hiểu Có khi nghe Nhưng chẳng thấy bao giờ Đêm có sâu? Tỉnh thức có mong chờ? Ai cúi xuống Ai trôi vào giấc mộng?


À thì thế Có khi si là khổ Níu kéo chi Chút cảm xúc mà tham Chuyện hận sân Duyên khởi giữa phận phàm Tâm quỳ xuống Hồn trả về vô chấp


Nguyễn Phi Vân 20.05.2021

15 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

TẾT 4.0

XÓM