top of page

CÓ SAO ĐÂUChỉ ào ạt thôi

Dữ dội về phía trước

Không một phút ngập ngừng

Không một lần ngoảnh mặt

Tạm biệt phía sau của những điều huyễn hoặc

Tạm biệt đêm trắng

Và nửa giấc mơ hoang chưa tỉnh của những phận người


Phía trước là nơi nao

Ai biết

Nhưng chân cứ đi và mắt vẫn mỉm cười

Chuyển động

Là sự sống

Dấn thân

Là trái tim còn ươm nóng

Bước chân lêu nghêu