top of page

EM NGHĨLàm việc, cần nhất là dữ liệu, thông tin chính xác. Dữ liệu không chính xác thì quyết định đưa ra đương nhiên cảm tính, khập khiễng. Có điều, rất nhiều lần khi xác minh việc gì đó, tôi hay nghe các bạn trẻ trả lời "Em nghĩ...".


Dạ thôi em đừng nghĩ. Em kiểm tra chính xác giùm chị được không? Nghĩ là khi ta phân tích, đánh giá, tổng hợp dữ liệu để đưa ra quyết định về một vấn đề. Còn facts - sự thật hiện hữu thì cần kiểm tra, xác minh để thông tin cung cấp đầy đủ, chính xác, khách quan chứ không cần phải nghĩ. Sự thật có rồi không cần nghĩ. Phản ánh đúng sự thật là việc duy nhất cần làm. Nghĩ, là chuyện tiếp theo.


Cho nên, trước giờ tôi tránh không nghe "em nghĩ", "em cho là" hay "em đoán". Tôi cũng từ chối không nghe người ta buôn chuyện về nhau. Tôi đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu và sự thật. Tôi đánh giá con người thông qua thực lực. Tất cả mọi thứ "em nghĩ" đều vô nghĩa khi nó chỉ dựa trên vài suy đoán thiếu căn cứ hay dăm ba ý kiến chủ quan. Ai cứ "nghĩ" vô tội vạ sẽ hại mình hại người. Ai quyết định dựa vào những đường dẫn "em nghĩ" của người khác sẽ hại mình hại tổ chức. Đừng "nghĩ" khi sự việc không cần nghĩ, chỉ cần phản ánh đầy đủ, chính xác. Đừng "nghĩ" khi sự thật đã hiện hữu, chỉ cần ta có trách nhiệm với sự thật ấy mà thôi.


"Em nghĩ...". Thôi em đừng nghĩ nữa. Dành thời gian tìm kiếm facts em nha.

51 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Ngày hết hạn

Kiếp tử tế

Commentaires


bottom of page