top of page

FEEDBACK OR FEEDFORWARD?


Từ trước đến nay, chúng ta hay nhắc đến từ feedback - nghĩa là ý kiến đánh giá sau khi chúng ta đã làm một điều gì đó. Back nghĩa là quay ngược trở lại để cho ý kiến về việc đã xảy ra. Nhưng theo ý kiến của nhiều chuyên gia về coaching trên thế giới, có lợi ích hơn chăng nếu chúng ta không quay ngược lại mà vươn đến tương lai, tìm kiếm những ý kiến đóng góp vào một sự việc mà chúng ta có dự định làm. Đây là cách mà từ feedforward được sinh ra. Forward nghĩa là vươn về phía trước. Đây là cách mà bạn có thể thử áp dụng để lấy ý kiến feedforward.

1. Đưa ra 1 hành động gì đó mà bạn muốn thay đổi, ví dụ như cập nhật hơn về tech chẳng hạn.

2. Mô tả mục tiêu này của bạn với một ai đó, có thể là người thân, đồng nghiệp, bạn bè....

3. Đề nghị người này cho mình 2 ý kiến đóng góp giúp đạt được mục tiêu đã đề ra.

4. Lắng nghe không phản biện hay đánh giá, chỉ cần nói "cám ơn" sau khi nghe.

Lập lại hành động này với những người khác. Bạn sẽ thấy là mình tìm được nhiều ý tưởng hơn cho những dự định của tương lai. Bạn có thể không thay đổi được việc đã làm trong quá khứ nhưng chắc chắn có thể hiệu chỉnh những ý định của tương lai. Hãy ghi nhớ: "Người thành công là người luôn lắng nghe và tìm hiểu tương lai"

Nguồn: sách "What got you here won't get you there" (Điều đưa bạn đến hiện tại chưa chắc sẽ đưa bạn đến tương lai), tác giả Marshall Goldsmith & Mark Reiter.


33 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

SỢ

bottom of page