top of page

FINITE AND INFINITE GAMESEverything we do in life is either a finite game - one in which we play by the rules in order to win - or an infinite game, one in which we play with the rules for the joy of getting to keep playing.


Mọi thứ ta làm trong cuộc đời đều là trò chơi có hay không có hồi kết thúc. Trò chơi có hồi kết thúc là trò chơi theo luật lệ để thắng thua. Trò chơi không có hồi kết thúc là trò chơi với luật lệ đặt ra cho vui và để có thể chơi hoài chơi mãi.


Được điểm 9 điểm 10 môn Hoá là trò chơi kết thúc. Học cách thế giới này vận hành và cách ta trở thành một phần của thế giới ấy là trò chơi không kết thúc. Dạy con thi gameshow là trò chơi kết thúc. Giúp con hiểu ra và tin vào tình yêu thương vô điều kiện của cha mẹ là trò chơi không kết thúc.


Cuộc sống là những trò chơi. Mọi người đều chơi nhiều trò khác nhau cùng một lúc. Đá banh là trò chơi tuyệt vời nhưng phải có luật và phải có thắng thua. Tình yêu thương là trò không kết thúc nếu biết chơi, để trò chơi kéo dài mãi và người chơi tham gia vào trò chơi chỉ để được chơi hoài.


Một cuốn sách vô cùng provoking - gây tranh cãi, gây hấn với niềm tin và cách suy nghĩ của mỗi người. Không có đúng sai, chỉ có những câu hỏi đặt ra cho bản thân về giá trị cốt lõi và cách chơi của bản thân trong cuộc đời còn lại. Sách hay nên tìm đọc nhé.

101 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Ngày hết hạn

Kiếp tử tế

Comments


bottom of page