top of page

GIẤC NAM KHABao giấc nam kha mấy giấc nồng Khát khao một kiếp nửa chừng sông Đêm tàn xứ lạ hoài vô ảnh Tựa vách đò xưa tỉnh giấc lòng


Cầu ngói Thanh Toàn 15.04.2019

15 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

VỀ 

DÙ SAO THÌ

Σχόλια


bottom of page