top of page

HOÀNG HẬU NÚI RỪNGFB nhắc, ngày này mấy năm trước, đi vô rừng, gặp 1 đám trẻ. Tụi nó kết cho cái vương miện bằng lá rừng, phong cho làm hoàng hậu. Xong, cả đám ngồi bịa chuyện ngụ ngôn ra kể, cường vang núi rừng.


Mình chắc chẳng bao giờ gặp lại tụi nhỏ vì đó chỉ là một cuộc hội ngộ tình cờ, nhưng ở giao khúc trong trẻo đó của cuộc đời, hạnh phúc không có tuổi....

75 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Kiếp tử tế

Và tôi thấy…

TÔI HÌNH GÌ?

Comentarios


bottom of page