top of page

IN THE AGE OF AI - DOCUMENTARY
Một bộ phim tài liệu quá hay về AI. Mọi người xem để hiểu AI đang phát triển đến đâu, ảnh hưởng thế nào đến nghề nghiệp tương lai, và ảnh hưởng ra sao đến đời sống của nhân loại trong vòng 15 năm tới. Chẳng nói đâu xa. Đang nói về 15 năm tới thôi nha. Nghề nghiệp nào có thể bị thay thế, thay thế ra sao, và nó có thể ảnh hưởng đến từng cá nhân trên thế giới thế nào.


Phim được chia thành 5 chủ đề nhỏ liên quan đến AI:


1. China: chiến lược AI của Trung quốc nhìn ra sao và sẽ ảnh hưởng đến quốc gia và thế giới này thế nào?

2. The Promise - Lời hứa: những lời hứa của các công ty phát triển AI cho xã hội và thế giới này. Những lời hứa này có thể tin được hay không? Cái gì là tốt và cái gì có thể ảnh hưởng xấu đến con người?

3. The Future of Work - Tương lai nghề nghiệp: AI sẽ ảnh hưởng đến nghề nghiệp tương lai thế nào. Phần này tập trung vào thử thách mà thế giới sẽ phải đối diện khi 50% công việc hiện tại sẽ bị thay thế trong vòng 15 năm tới.

4. Surveillance Capitalism - Chủ nghĩa tư bản giám sát: một nhóm nhỏ các công ty to bự lấy dữ liệu và sử dụng dữ liệu để giám sát và dẫn dắt đời sống cá nhân của con người thế nào.

5. The Surveillance State - Quốc gia giám sát: nếu Trung quốc sẽ có 600 triệu máy ghi hình vào năm 2020, và 58 quốc gia khác đang học theo cách giám sát này của Trung quốc, chủ nghĩa dân chủ đương nhiên bị đe doạ.

25 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page