top of page

INDUSTRIAL ROBOTUniqlo, nhãn thời trang của Nhật vừa ứng dụng chương trình tự động hoá vào quản lý kho bãi tại Tokyo, giảm 90% số lượng nhân viên cần để quản lý và vận hành một nhà kho.

Hệ thống robot được thiết kế để nhận và chuyển hàng hoá được giao tới kho, đọc mã điện tử gắn trên sản phẩm và xác nhận hàng hoá và thông tin hàng hoá theo hệ thống. Khi cần ship, robot gói hàng, bỏ lên dây chuyền, gắn nhãn mác tương ứng và chuyển ra vị trí. Hệ thống tự động hoá này cần rất ít can thiệp của con người. Và Uniqlo sẽ nhân rộng mô hình trên toàn thế giới.


Uniqlo believes the system will help it minimize storage costs and, importantly, deliver products faster around the world - Uniqlo tin rằng hệ thống này sẽ giúp giảm thiểu chi phí lưu kho và quan trọng hơn nữa là chuyển hàng hoá nhanh hơn đến các chi nhánh khắp nơi trên thế giới. Cuối cùng, vận hành kho bãi là 24/24 vì máy không cần ngủ.


Hình: các quốc gia sử dụng robot vào sản xuất và quản trị nhiều nhất trên thế giới. Nguồn: Statista.

12 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page