KHÔNG THẤYTa thấy mây trong nước Ta tìm trời trong gương Huy hoàng ánh trên sương Hay đẫm trong hồn nước?


Đêm rồi tìm đến trước Hay chờ mãi vạn ngày Trần gian ở nơi này Hay chỉ là cơn gió?


Ranh giới không & có Viền bằng mấy bao la? Vũ trụ mấy san hà Thấy cũng bằng không thấy


Tràm chim Đồng Tháp 22.04.2019

67 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả