top of page

MẤY TUỔI NÊN LÀM GÌ?


Jack Ma khuyên vậy cho sự phát triển nghề nghiệp của một con người. Thấy đúng y chang hành trình của mình. Thật ra là hành trình có sớm hơn, 19 đã đi làm việc professional, và dù chưa hit 50 nhưng đã bắt đầu phát triển thế hệ tiếp nối 3 năm nay. Đọc thử xem, có work cho bạn hông?

"When you are 20 to 30 years old, you should follow a good boss [and] join a good company to learn how to do things properly"

20-30 tuổi, nên theo sếp giỏi và công ty tốt học để học được cách làm việc cho chuyên nghiệp.

"When you are 30 to 40 years old, if you want to do something yourself, just do it. You still can afford to lose, to fail"

30-40 tuổi, nếu muốn khởi nghiệp kinh doanh, cứ làm, vì còn cơ hội lỡ có thất bại. "When you're 40 to 50 years old, my suggestion is you should do things you are good at." 40-50 tuổi, nên tập trung làm những gì mình giỏi nhất.

"When you are 50 to 60 years old, spend time training and developing young people, the next generation."

50-60 tuổi, dành thời gian đào tạo và phát triển thế hệ tiếp nối.

"When you are over 60 years old, you better stay with your grandchildren."

Trên 60 nên ở nhà chơi với cháu nội, cháu ngoại.

Không có một công thức chung cho tất cả mọi người, nhưng there's always wisdom from the experienced - lời khuyên thông thái từ những người đã trải nghiệm cuộc sống. Cuối cùng, chỉ có ta tìm ra con đường cho chính mình, nhưng nên make an informed decision - đưa ra quyết định có tìm hiểu và tư duy nhé.

Rồi, ai đang mấy tuổi & làm gì?


41 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Giác quan thứ 7

Comments


bottom of page