top of page

MALAYSIA - Trái tim cộng đồng?Hướng đến cộng đồng kinh tế Đông Nam Á (ASEAN Economic Community – AEC), Mã lai không quên cái tham vọng trở thành trung tâm của cộng đồng này. Họ thách thức Singapore để trở thành trung tâm hàng hoá (commodity) của khu vực. Họ tự tin tuyên chiến với Phillipines về mục tiêu biến Mã lai trở thành trung tâm khu vực của ngành nhượng quyền. Họ đưa ra chiến lược “Digital Malaysia” (Mã lai của công nghệ số) với tầm nhìn đưa Mã lai thành trung tâm công nghệ thông tin. 30.1 triệu dân, xếp hạng thứ 6 về dân số trong AEC. Tổng chi tiêu thị trường 185.4 tỷ đô la, xếp hạng thứ 4 về độ lớn thị trường AEC. GDP 771.7 tỷ đô la, xếp hạng thứ 3 trong AEC. Một thị trường nhỏ bình bình, nhưng vẫn tiến đều về phía trước. Họ có trở thành trái tim cộng đồng AEC hay không hãy còn là dấu chấm hỏi, nhưng kế hoạch và hành động của họ thì vẫn hàng ngày tấp nập diễn ra.


Việt nam mình đến đâu rồi ta? Mình có chiến lược, có kế hoạch, và có đang tiến về phía trước? Đừng nói chuyện chính sách quốc gia hay dự định của chính phủ. Có lẽ nên bắt đầu từ dự định của mỗi cá nhân. Tôi đã chuẩn bị những gì để trở thành công dân nổi bật của cộng đồng AEC trong thời gian sắp tới?


Trích chương 15 - Wawasan 2020 - Quảy gánh băng đồng ra thế giới - Tác giả Nguyễn Phi Vân

905 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page