PHẬN ĐỜIHọ vẫn đi qua Người vẫn ngồi bất động Nghe nỗi rêu phong Dang dở nghìn xuân mộng Và phận đời lỗ chỗ đậu trên sân


Cầu ngói Thanh Toàn 14.04.2019

26 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

TẾT 4.0

XÓM