top of page

QUẢN TRỊ BẢN THÂNHôm qua chia sẻ với các bạn trẻ về cách mình quản trị bản thân, nói thật ra không có gì phức tạp và vi diệu hết. Các bạn hỏi mình lấy đâu ra thời gian làm nhiều thế. Các bạn hỏi mình có ngủ không. Xin thưa là ngày nào không đủ 7 tiếng là tấm thân sinh học này không vận hành được. Mình làm nhìn có vẻ nhiều nhưng thật ra chỉ một. Tính mình đơn giản, nên lý thuyết gì cao siêu phức tạp thì chịu, không biết đường áp dụng. Trước giờ, cứ The 3 Golden Circles - 3 vòng tròn vàng mà làm thôi, why - how - what.


Why là mục đích cuộc đời mình sinh ra, tồn tại và lên bờ xuống ruộng cho đến hôm nay là để làm gì. Cuối cùng, điều bình thường vĩ đại mình muốn đạt được trước khi bye bye nơi quá cảnh tên gọi trần thế là gì. Khi hiểu về mục đích rồi, mình sẽ tự hỏi làm cách nào để đạt được mục đích đó, cách và kênh tiếp cận là gì, đạt được mục đích qua công việc thế nào, qua hoạt động xã hội & cộng đồng thế nào, qua phát triển bản thân và gia đình thế nào. Sau khi biết how rồi mới phát triển tiếp thành what - việc cần làm. Về sự nghiệp, công việc thì việc gì làm việc gì từ chối, về đóng góp hoạt động cộng đồng xã hội chọn việc gì bỏ việc gì, về cuộc sống cá nhân chọn làm gì không làm gì.


Tất cả quyết định và lựa chọn tại mỗi thời điểm trong đời đều xoay quanh một cái trục thống nhất why-how-what, không thích đủ thứ, làm tán loạn. Chính vì có tổ chức xuyên suốt, không tham lam nên tất cả các hoạt động bổ trợ nhau, truyền năng lượng và hiệu ứng cho nhau, giúp bản thân mỗi ngày càng tiến gần hơn đến mục đích đã đặt ra, không bị phân tán nguồn lực, không bị sao lãng, lạc đường, trật đường rây, cuốn theo chiều gió.


Khi mọi hoạt động trong đời xoay quanh một cái trục thống nhất, thật ra ta đang xây dựng nền tảng nguồn lực và kết nối sức mạnh, giúp cho tất cả hoạt động ta chạm vào trở nên hết sức dễ dàng, siêu tiết kiệm thời gian và công sức. Một việc người khác cần 8 tiếng để giải quyết có khi bạn chỉ cần 2. Mọi quyết định trong đời trở nên trong veo, nhanh chóng, nhẹ nhàng khi đưa về hệ qui chiếu của chữ why - mục đích. Do đó, nếu bạn chưa làm bài tập vẽ mind map why - how - what cho cuộc đời mình, hôm nay có lẽ là ngày may mắn ấy. Tổ chức lại cuộc đời là chuyện của bản thân ta. Làm rối tung rối nùi cuộc đời thật ra là lỗi của ta. Nhiều lắm mà không có gì cũng là vấn đề của ta. Nếu chính cuộc đời mình còn không tổ chức được, quản trị được, thì bàn chi những việc to lớn ở ngoài kia?

190 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Kiếp tử tế

Kommentare


bottom of page