top of page

SLOWING DOWNLên grab, từ One North về khách sạn sau cuộc họp. Book cái là anh Grab xuất hiện nhanh như điện. Bước lên xe, nói gì mà nhanh dữ. Bạn tài xế cười nghe hiền hiền.


Sáng giờ chạy được hôn?


Em mới bắt đầu à chị.


Gì quý tộc, làm trễ dữ. Rồi chạy mấy tiếng?


5-6 tiếng thôi chị.


Trời, làm vậy sao đủ sống? Hay em còn việc khác?


Dạ không. Từ ngày vợ em mất, em sống chậm lại, vì không hiểu tại sao phải sống nhanh.

Chia buồn với em nha. Vợ mất hồi nào?


Dạ 2017 chị. Tụi em lại không có con, n