TƯ DUY THUỶ TINH


Đã là con người ai cũng muốn rất nhiều, thích đủ thứ. Tôi gặp nhiều bạn như thế lắm, hỏi em muốn gì là kể cả ngày không hết. Tôi hay hỏi đi hỏi lại “What do you want? – Em muốn gì?”, rồi lại hỏi đi hỏi lại “I mean, what do you actually want? Cuối cùng thật ra là em muốn gì?”

Nếu điều mình muốn mà chính bản thân cũng không rõ thì không có cách nào làm được. Do đó, tôi thường làm những việc sau để giúp bản thân hiểu rõ, nói rõ, viết rõ, và chia sẻ rõ điều mình muốn.

1. What does success look like? – Kết quả khi thực hiện được nhìn ra làm sao? Đây là câu được ghi hẳn hoi trong tất cả các biểu mẫu làm kế hoạch của tôi, trong công việc cũng như trong cuộc sống. Khi ta vận dung tư duy thuỷ tinh – nghĩa là cực rõ và trong veo về điều mình muốn đạt được sau cùng, lúc đó ta mới có thể tập trung triển khai đúng và hiện thực hoá điều mình mong muốn.

2. Write it down – Viết xuống: viết lợi hại lắm. Nó là quá trình giúp bạn tư duy hệ thống những gì mình đang nghĩ. Đừng cho phép mình chuyền từ cành này sang cành nọ khi suy nghĩ. Một hồi sau não bạn sẽ đi du lịch lung tung và điều bạn muốn và bắt đầu suy nghĩ từ đầu tự nhiên biến đi đâu mất. Viết ra điều mình muốn. Nếu thấy chưa cụ thể thì từ đó phát triển tiếp.

3. It doesn’t start with how – Khoan hãy lo chuyện làm thế nào: con người thích sự an toàn, nên hay lo lắm. Có điều, nếu ta chưa biết điểm đến thì làm sao ta biết làm sao đi? Tập trung vào điều mình muốn cuối cùng đã, còn làm thế nào thì có nhiều cách lắm, và ta sẽ suy nghĩ và lựa chọn sau.

4. Connect with your goal – Kết nối cảm xúc với điều mình mong muốn: chuyện gì mà mình khao khát, đam mê, bỏ hết nhiệt huyết vào thực hiện thì mới thành được chứ. Do đó, nếu ta thờ ơ, thiếu cảm xúc với mục tiêu đặt ra, nghĩa là chưa làm đã thua rồi đó.

5. Live it! – Sống với mục tiêu đặt ra: bạn nên dành thời gian nghĩ về điều mình mong muốn, mỗi giờ, mỗi ngày. Nếu bạn không trăn trở, sống chết suy nghĩ để thực hiện mục tiêu của mình thì đó chắc chẳng phải là mục tiêu của bạn. Sự tập trung suy nghĩ sẽ làm cho bạn thấy rõ hơn, sáng tạo hơn, quyết tâm hơn khi hiện thực hoá mục tiêu.


15 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

THE UNSAID