top of page

TAKING NOTESTôi đi đâu, làm gì cũng luôn ghi chép. Taking notes đã trở thành thói quen, có khi ghi vào sổ tay, có khi ghi trên điện thoại, và cũng có khi trên giấy lót, khăn ăn của nhà hàng.... Không phải ý tưởng nào cũng hay, cũng thực hiện được nhưng tệ nhất là khi ta chợt nghĩ ra, không ghi chép rồi lại quên luôn. Gần đây có dịp tiếp xúc với giới trẻ Việt Nam, tôi thấy các bạn không có thói quen ghi chép. Cả những bộ não vĩ đại như Bill Gates hay Richard Branson còn phải ghi chép, và ghi chép bằng giấy bút kiểu truyền thống nữa cơ. Richard Branson viết thế này trên blog của mình:

And yet, "there are many occasions when I find myself in meetings and am the only one with a pen taking down notes," he says. In his experience, 99% of people in leadership roles don't take notes.

Of course, not every idea is going to amount to something, the entrepreneur says. "But they're all noteworthy."

"Nhiều khi trong các cuộc họp, tôi nhận thấy mình là người duy nhất ngồi ghi chép." Theo kinh nghiệm của ông, 99% các lãnh đạo không có thói quen ghi chép. "Dĩ nhiên không phải ý tưởng nào cũng thành ngô thành khoai. Nhưng ý tưởng nào cũng đáng được ghi chép lại."

Hình: Bill Gates & Richard Branson tại hội nghị Grand Challenges - Thử thách lớn tại London ngày 26/12/2016. Richard Branson kể Bill Gates ghi note trên vài tờ giấy nhàu nát bỏ trong túi áo.

146 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

SỢ

bottom of page