top of page

Critical Thinking - Tư duy phản biện (Version 2024)

  • 15bước
Nhận chứng chỉ bằng cách hoàn thành chương trình.

Giới thiệu

Top 1 kỹ năng quan trọng mọi thời đại giúp bạn có khả năng tự tìm kiếm thông tin, xác nhận thông tin, lập luận và đưa ra chính kiến.

Bạn cũng có thể tham gia chương trình này thông qua ứng dụng di động. Truy cập ứng dụng

Người hướng dẫn

Giá

Blog Member, Miễn phí

Chia sẻ

bottom of page