top of page

ANALYTICAL SKILL - KỸ NĂNG PHÂN TÍCH

  • 6bước

Giới thiệu

Kỹ năng phân tích là top 1 kỹ năng quan trọng nhất theo Báo cáo Tương lai nghề nghiệp của Diễn đàn kinh tế thế giới dành cho tất cả những ai đang làm việc. Tuy nhiên, đây lại là kỹ năng thiếu trầm trọng và hầu như không được dạy hay huấn luyện tại thị trường Việt Nam.

Bạn cũng có thể tham gia chương trình này thông qua ứng dụng di động.

Người hướng dẫn

Giá

Blog Member, Miễn phí

Chia sẻ

Đã là người tham dự? Đăng nhập

bottom of page